Navigace: ypsilon3 > Kontakty

Kontakty

Z důvodu dlouhodobé pracovní nechopnosti je vykonávání mých služeb pozastaneno na dobu neurčitou.

 

V případě osobní návštěvy na Návrší Svobody 23 v Kohoutovicích se každy návštěvník řídí návstěvmím řádem (viz níže nebo při vstupu do objektu) a aktuálně platnými vládními nařízeními.

Pokud máte zájem o osobní odběr výrobku nebo služby (výroba knih, svíček dle přání, obrazů, soch nebo půjčení šatů), využijte kontakt níže.
Domluva ideálně 1 den dopředu. 

Masáže jsou pozastaveny do odvolání. Děkuji za pochopení.

Facebook https://www.facebook.com/kouc.designer.martina/  Martina KoučMasér | Facebook

Instagram Martina V (@kouc.designer.martina) • Fotky a videa na Instagramu

 

Návštěvní řád

Rodinný dům – zastavěná plocha a nádvoří (dále jen objekt) na adrese Návrší Svobody 8/23, Brno – Kohoutovice, 623 00.

Vlastnické právo všech vnitřních i venkovnívh prostor objektu má Ing. Bc Vojtková Martina (dále jen majitelka).

 1. Úvodní ustanovení

 1. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do objektu.

 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v prostorách objektu.

 3. Každý návštěvník svým vstupem do objektu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

 1. Vstup a pobyt

 1. Vstup do objektu je pouze na vlastní nebezpečí každého návštěvníka. Majitelka nenese zodpovědnost za žádné zranění, újmu či poškození návštěvníka.

 2. Majitelka si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy nebo s tímto návštěvním řádem, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů majitelky či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 3. Každý návštěvník vstupující do objektu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany majitelky, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do objektu.

 1. Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Pravidly jsou povinni se řídit všichni návštěvníci a to bez vyjímky. Vstup do objektu je dobrovolný. Zaplacním prípadného vstupného neplynou žádné nároky na vyjímky z pravidel.

 2. Každý návštěvník chrání své zdraví a chová se zodpovědně. Je zakázáno se o cokoliv opírat nebo sahat. Zdánlivě pevná konstrukce může být jen dekorací a hrozí nejen její poškození, ale také vážné zranění. Každý návštěvník vstupuje na vlastní nebezpečí, viz výše.

 3. Zákaz kouření včetně elektronických cigaret ve všech vnitřních i venkovních prostorách objektu včetně zákazu manipulace s otevřeným ohněm. Vzhledem ke zdravotnímu stavu majitelky a bezpečnosti v objektu je zakázáno vnášet a užívat jakékoliv tabákové nebo nikotinové výrobky včetně cigaret, doutníků, elektronických cigaret, nikotinových náplastí a dalších. Dále pak zapalovačů, zápalek a jiných zdrojů ohně. Veškeré tyto předměty je možné odložit přivstupu do objektu, na místo tomu určené, pod dohledem majitelky.

 4. Zákaz vnášení a konzumace alkoholu a všech zakázaných a návykových látek (drogy). Výjimku tvoří pouze léky na předpis.

 5. Zákaz používání tepelných zdrojů, jako např. sporák nebo pečící trouba aj. Výjimku tvoří majitelkou schválený přímotop, varná konvice, a mikrovlnná trouba na místě předem urceném majitelkou. Další výjimky jsou možné jen po předchozím (písemném) svolení majitelky.

 6. Používání elektrických zásuvek je možné jen v případě jejich označení. Je možné používat označené (svítící) zásuvky. Ostatní zásuvky je zakázáno používat. Rovněž je zakázáno vypojovat jakákoliv majitelkou zapojená elektricka zařížení.

 7. Svým vstupem do objektu každý návštěvník vyjadřuje svůj respekt k majitelce, jejím zvyklostem a soukromí, dále k jiným návštěvníkům nebo zvířatům. Za zvířata jsou považovány nejen kočky, ale třeba i pavouci, nebo na zahradě hojně se vyskytující hlemýždi, slepýši, ještěrky, brouci či jiní živočichové.

 8. Každý návštěvník respektuje a dodržuje hygienická pravidla pohybu zvířat uvnitř objektu. Jsou prostory, kde je zákaz pohybu zvířat. Pokud chce být návštěvník v kontaktu se zvířaty, musí být v prostoru, kde mají zvířata povolen pohyb.

 9. Kazdy návštěvník se řídí aktuálním nastavením objektu. Zavřené dvře za sebou opět zavře, otevřené nechává otevrené, zamčené za sebou zamyká. To samé platí o oknech o osvětlení, nebo o rozmístění a umístění předmětů.

 10. Najdete-li návštěvník během prohlídky objektu nějaké zbraně, nebude se jich dotýkat. Nikdo nechce zanechat na cizí zbrani své otisky.

 11. Návštěvníci mají zakázáno vnášet do objektu nebo odnášet z objektu jakékoliv předměty bez vědomí
  a souhlasu majitelky.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Objekt lze využít k načerpání pozitivní energie, konvezraci, odpočinku a všemu dobrému v souladu s právními předpisy, slušnymi mravy nebo vzájemnou spokojeností. Jsou zde vítání dobří lidé s otevřenou myslí a pozitivním postojem k životu, umění a relaxaci.

 2. V objektu se nevyhledávají sváry ani rozepře. Proto se nedoporučuje při konverzaci řešit konfliktní témata jako např politika, náboženství apod. V případě konfliktu nebo nedorozmění
  má poslední a rozhodující slovo vždy majitelka.

 1. Účinnost

Účinnost od 3.1.2022. Opraveno, 26.1.2022

IMG_20220201_134903.jpg
© kouc-designer-martina.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma